Žďárská HRABOVKA, aneb jak jsme učili řezat pilu do oblouku

7.1.2013

V této aktualizaci se budeme hlavně věnovat úpravám části kolejového svršku, kdy jsme se po delších přípravách konečně pustili do vložení čtyř výhybek ve skrytém nádraží v H.Brodě. První dvě výhybky tvoří spojku při výjezdu z H.Brodu, kdy nyní můžeme pomocí této spojky jet do dalšího skrytého a to na Brno Dolní (pod Žďárem). Dříve se již muselo rozhodnout před vjezdem do H.Brodu, kam chceme jet. Nyní můžeme i na výjezdu z této stanice uhnout vlak odklonem na Dolní a vyjede nám na druhé straně panelu v Maloměřicích. Další dvě výhybky spojují vratnou stanici Tišnov s výjezdovým zhlavím H.Brodu. Jednalo se poměrně o složitý zásah, kdy jsme museli udělat i úpravy na výdřevách rámu, abychom docílili poměrně velkého klesání, které mezi jednotlivými nádražími jsou. Tato spojka, pojmenovaná po té Pražské, je pojížděná směrem dolů (tedy od Tišnova), abychom ulehčili obraty vlaků, a slouží většinou pro nákladní vlaky - manipuláky. Celou rekonstrukci jsme museli mít během třech brigád v týdnu hotovou a hlavně díky mladému Petrovi, který ji v páteční brigádě zprovozňoval až do tří hodin do rána patří dík. V sobotu od 10 hodin se tak opět mohlo nerušeně jezdit pro veřejnost.

Další novinkou co přímo s kolejištěm nesouvisí je rekonstrukce kabelových sítí, kdy jsme veškeré routery a switchne umístili na desku pod ovládacím panelem, a máte tak veškeré komponenty na jednom místě.

Samozřejmě stále probíhá pokládka zeleně, úprava zahrádek, chatek, kluci začali vyrábět kilometrovníky a patníky k silnicím. Maličko zde také necháme nahlédnout i do budovaného osvětlení nástupišť ve Žďáře a ten kdo nás před Vánocemi navštívil, mohl tuto novinku vidět na vlastní oči. Celkem je na všechny tři perony použito 50 ks osvětlovacích těles.

Protože se blížil konec roku, tak jsme byli poctěni i zajímavými návštěvami. Námi prezentovaná je ta, kdy přijelo jedenáct členů SPŽ Bělkovice (u Olomouce) a byl to takový živel, že i Barymu šla hlava kolem.

Tak hezké pokoukání a šťastný tento rok pro všechny naše příznivce přejí železniční modeláři ze Žďáru nad Sázavou.

Projekt podpořili: